THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS TT Đồi Ngô số 2 Năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS TT Đồi Ngô số 2

Năm học 2020-2021

 

                                                                                                                                                                Biểu mẫu 09

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG THCS TT ĐỒI NGÔ SỐ 2

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS TT Đồi Ngô số 2

Năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Cam kết của cơ sở giáo dục

 

I

Điều kiện tuyển sinh

 

- Tuyển 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn.

- Không tuyển HS ngoài địa bàn, trừ trường hợp những học sinh có ý thức học tập tốt làm gương sáng cho HS trên địa bàn.

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Công văn số 998/SGDĐT-GDTrH, GDTX ngày 03/9/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc ban hành Khung phân phối chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT,

Công văn sô 242/PGDĐT-THCS ngày 03 tháng 9 năm 2020 V/v ban hành Khung phân phối chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS năm học 2020-2021.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Thực hiện theo qui chế phối hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục học sinh.

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.

Thực hiện đầy đủ các hoạt động GDNGLL theo qui định.

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

 

Đạt yêu cầu

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Khối 6,7,8: 100%

- Khối 9: 98%

 

 

Đồi Ngô, ngày 12 tháng  9  năm 2020
                         Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Biểu mẫu 10

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG THCS TT ĐỒI NGÔ SỐ 2

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

THCS TT Đồi Ngô số 2  năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

477

128

127

120

102

1

Tốt

401

105

106

98

92

2

Khá

58

18

16

16

8

3

Trung bình

18

5

5

6

2

4

Yếu

0

 

 

 

 

II

Số hc sinh chia theo học lực

477

128

127

120

102

1

Giỏi

51

14

14

12

11

2

Khá

202

51

52

52

47

3

Trung bình

189

51

50

46

42

4

Yếu

31

10

10

9

2

5

Kém

4

2

1

1

0

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

477

128

127

120

102

1

Lên lớp

442

116

116

110

100

a

Học sinh giỏi

51

14

14

12

11

b

Học sinh tiên tiến

202

51

52

52

47

2

Thi lại

31

10

10

9

2

3

Lưu ban

11

3

2

4

2

4

Chuyn trường đến/đi

8/18

4/16

2/0

2/0

0/2

5

Bị đui học

0

0

0

0

0

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

0

0

0

0

0

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

63

12

12

24

8

2

Cấp tỉnh

8

1

1

3

3

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

1

1

 

 

0

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

102

 

 

 

102

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

100

 

 

 

100

1

Giỏi

11

 

 

 

11

2

Khá

47

 

 

 

47

3

Trung bình

42

 

 

 

42

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

 

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

228

61

65

57

45

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

27

7

4

10

6

 

 

Đồi Ngô, ngày 12 tháng 9 năm 2020
Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Biểu mẫu 11

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG THCS TT ĐỒI NGÔ SỐ 2

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS TT Đồi Ngô số 2  

Năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

19

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên c

15

-

2

Phòng học bán kiên c

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

5

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

1

-

7

Bình quân lớp/phòng học

1,15

-

8

Bình quân học sinh/lớp

36.7

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2), (THCS)

7437

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

4.958

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

912

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

270

 

3

Diện tích thư viện (m2)

54

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

54

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

1

Tng sthiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh

10

 

1.1

Khối lớp 6

3

 

1.2

Khối lớp 7

3

 

1.3

Khối lớp 8

2

 

1.4

Khối lớp 9

2

 

2

Tng sthiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định

4

 

2.1

Khối lớp 6

1

 

2.2

Khối lớp 7

1

 

2.3

Khối lớp 8

 1

 

2.4

Khối lớp 9

1

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết b)

 0

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

22

 

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

12

 

2

Cát xét

1

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

 

4

y chiếu OverHead/projector/vật th

4

 

5

Thiết bị khác...

15

 

 

 

Ni dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 0

 

 

XIII

Khu ni trú

 0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

 

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đt chuẩn v sinh*

x 

 

 x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

 

0 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

 

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

  

 

XVII

Kết nối internet

  

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

XIX

Tường rào xây

 

        

 

 

Đồi Ngô, ngày 12 tháng 9 năm 2020
Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Biểu mẫu 12

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG THCS TT ĐỒI NGÔ SỐ 2

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS TT Đồi Ngô số 2

Năm học 2020-2021

 

TT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số GV, CBQL và NV

38

 

 

36

2

2

0

2

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

31

 

 

29

2

 

 

2

29

 

 

 

 

 

1

Toán

6

 

 

6

0

 

 

0

6

 

6

 

 

 

2

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Hóa

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

4

Sinh

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

5

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

6

Văn

6

 

 

5

1

 

 

1

5

 

5

 

 

 

7

Sử

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

8

Địa

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

9

Tiếng Anh

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

3

 

 

 

10

CN

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tin

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

12

GDCD

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

13

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

14

Mỹ Thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

P.hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

5

 

 

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 Y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 Thư viện

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 Thiết bị, thí nghiệm

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồi Ngô, ngày 12 tháng 9 năm 2020
Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 12
Tháng 12 : 19
Năm 2022 : 4.517.666